FERTILE®

FERTILE®

Tüp Bebek olarak Bilinen ICSI Yönteminde Kullanılan Mikroakışkan Sperm Ayıklama Çipi

Canlı, sağlıklı hücrelere fiziki zarar verebilecek teknikleri kullanmadan, morfolojik ve fizyolojik olarak daha iyi durumda ve DNA kırıklarının bulunma oranı çok daha az olan spermlerin diğer ölü, olgunlaşmamış ve düşük kaliteli sperm hücrelerinden ayıklanmasını sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Suni döllenme yapılmadan önce spermlerle sperm sıvısını ayırmak için semen örneği santrifüj (yüksek hızda döndürme ile çöktürme) edilmektedir. Bu işlem sırasında spermlere zarar verilebileceği belirten uzmanlar bu cihaz sayesinde bu riskin en aza indirilmekte olduğunu belirtmektedir. Spermleri ayırmak için; Sperm sıvısı bu çipin içinde bulunan ve genişliği yarım milimetreden küçük olan bir kanala enjekte edilmekte ve sağlıklı spermlerin çipte bulunan kanaldan çıkışa yüzerek, sağlıklı spermlerin ölü yada zarar görmüş spermlerden ayrılması sağlanmaktadır. Bu işlemden sonra sperm sıvısındaki sağlıklı sperm oranının yüzde 45´ten yüzde 98´e çıktığı saptanmıştır. Bilimadamları, kısır olduğu tespit edilen erkeklerin sperm sıvısında milyonlarca sağlıksız sperm arasında sadece birkaç tane sağlıklı sperm bulunduğunu ve ayıklama işleminin çok zor olduğunu belirterek, bu yöntem sayesinde ayıklama işleminin kolaylaştığını kaydetmişlerdir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre, dünya çapında 70 milyon çift kısırlık sorunu çekmektedir. Şu anki bilgilere göre kısırlık vakalarının üçte biri sadece erkek kaynaklıdır. Bütün tedavi yaklaşımları arasında hücre içi sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi, yardımcı üreme tedavileri (ARTs) erkek kısırılığına en iyi çözüm olduğu belirlenmiştir. ICSI tedavisindeki anahtar noktanın, en sağlıklı spermi seçmekten geçtiği hamilelik oranlarıylada gösterilmiştir.

In vitro fertilizasyonda (IVF) ve ICSI tekniklerinde sperm seçme parametresi spermin hareketliliği ve morfolojisidir. Ancak şuanki standart tekniklerin bu parametrelere sahip spermleri seçmede yetersiz oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca yoğunluk farkına bağlı olan ayrıştırma tekniklerinde de DNA hasarı oluştuğu gösterilmiştir. Yüzdürme tekniği, sediment halindeki spermlerin arasından hareketli olanların yukarı, taze ortama yüzmesine dayalıdır. Bu tekniklerin ikisi de yüksek DNA kırığı oranına sahip semen örneklerinde yetersiz kalmaktadır.

Mikro akışkan teknolojileri, tüp bebek tedavisinde bir tüpbebek protokolünde kullanmak için gerekli olan sağlıklı spermleri elde etmek için kullanılır.

Sperm yumurtaya giden yolda mikrokanallar üzerinde ilerler. Bu sistemlerde döllenmedeki bu ortamın benzeri mikroçip üzerinde yeniden yaratılmıştır..

Mikro akışkan teknolojisinin daha iyi anlaşılmasıyla beraber sperm fizyolojisine uygun bir seçim mekanizması sunduğuda belirlenmiştir. Şuanki klinik tekniklerin zorluğu gözardı edilemez ve çalışana bağlı bir durumdadır. Kullanıma sunduğumuz teknik ise verimi yüksek bir sperm ayıklama sağlayan mikroakışkan teknolojisi ürünüdür. Hareketli spermler daraltılmış mikroakışkan ortamda bu mikroçipi ile kolaylıkla izole edilebilmektedir.

FERTILE® ve FERTILE Plus® üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, androloji laboratuvarlarında, hastanelerin tüpbebek merkezlerinde ve tıp laboratuvarlarında kullanıma uygun bir üründür.

FERTILE® ve FERTILE Plus® mikroakışkan sistemler ile herhangi bir ön işlem basamağı gerektirmeden likefiye olmuş semen numunesinden en hızlı ve genetik materyal olarak en sağlıklı olan serbest oksijen radikallerine en az maruz kalan spermlerin ayrımı ve bu ayrılan spermlerin IVF (In Vitro Fertilizasyon) ve ICSI (Intro Stoplazmik Sperm Enjeksiyonu) gibi tedavilerde kullanılması ve tüpbebekteki başarı oranını arttırmayı amaçlamaktadır.

Ürünlerimiz Türkiye ve Dünyada yaklaşık 20 farklı merkezde kullanılmaktadır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalarının hazırlanması devam etmekte olup Amerika, Rusya, Avrupa’ nın değişik ülkeleri ve Türkiye’ den birçok merkez ile birlikte çok merkezli olarak yapılmaktadır.

Ürünlerimiz T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereklilikleri ve Avrupa Birliği Standardını belirten CE belgesine sahip olarak üretilmektedirler. CE sertifikası alınırken 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine gore üretilen tıbbi cihaz, Ek IX’ a gore sınıflandırıldığında “Invaziv olmayan cihazlar” başlığı altında “Kural 2” ye göre değerlendirilmektedir.

Ayrıca GMDN kodu olarak bilinen Global Tıbbi Cihaz Sınıflandırma Sistemi Numarasıda 46553 “Üremeye yardımcı tedavilerde kullanılan küçük ekipmanlar” başlığı altında değerlendirilmektedirler.


© 2015 fertilechip.com. Tüm Hakları Saklıdır. ÒKoekBiotechÓ